Eseménynaptár

2019. augusztus
HKSzCsPSzV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

infoSINUS bejelentkezés

Felhasználó: Jelszó:

Szerzői Jogi és Adatvédelmi Rendelkezések

Köszönjük látogatását, egyben kérjük, hogy a Honlap használata / olvasás megkezdése előtt olvassa el a jelen Szerzői Jogi és Adatvédelmi Rendelkezésekben foglaltat, mivel a Honlapot Felhasználóként – továbbiakban Felhasználó – csak és kizárólag a jelen rendelkezésekben foglaltak, egyben a Felhasználóra nézve kötelező mindenkori hatályos magyar, és Európai Uniós jogszabályok szabályainak maradéktalan elfogadása és betartása mellett használhatja / olvashatja. Amennyiben a jelen rendelkezésekben foglaltakat nem fogadja el, úgy ezen esetben a Honlapot nem használhatja, egyben Felhasználó nem jogosult a Honlap használatára / olvasására, ha azt a számára bármely hatályos jogszabály megtiltja.

A www.sinus.hu Honlapon található minden szöveg, adat, információ, fénykép, dokumentáció, videót, zene, hangeffekt, grafika, és más, meg nem nevezett anyag – továbbiakban együttesen Tartalom - a Sinus International Kft. mint jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezi, kivéve, ha az adott Tartalom esetében a Honlapon feltüntetésre kerül, hogy az más szellemi tulajdonát képezi. A Honlapon található Tartalom szerzői- és polgári jogi védelem alatt áll, ezért a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos ezeket részben vagy egészben, bármilyen célra másolni, idézni, adoptálni és / vagy más, meg nem nevezett módon felhasználni; a Honlap tartalma szerinti, illetve a jogtulajdonos által meghatározott céltól eltérő célra, valamint a haszonszerzés célra történő felhasználás semmilyen módon és / vagy jogcímen nem megengedett. A Felhasználó, vagy Felhasználó közreműködésével / segítségével harmadik személy által megvalósuló bárminemű jogellenes felhasználás a szerzői-, és polgári jogi, valamint büntető jogi jogkövetkezményeket von maga után.

A honlap bármely tartalmi elemének a letöltése – kivéve, ha az az adott tartalmi elemnél írásban, vagy a tartalmi elem rendeltetésénél fogva kifejezetten megengedett – csak jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A kereskedelmi, illetve bármilyen haszonszerzési céllal történő letöltés csak és kizárólag a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges, még akkor is, ha az adott tartalmi elem letöltése egyébként engedélyezett.

Jogtulajdonos kifejezetten tiltja továbbá, hogy Honlap tartalmi elemeiből Felhasználó (harmadik személy) által bármilyen adatbázis kerüljön létrehozásra, vagy a Honlap bármely tartalmi eleme részben, vagy egészben bármilyen rendeltetésű adatbázisban tárolásra, nyilvántartásra, hivatkozásra kerüljön.

Felhasználó, vagy Felhasználó közreműködésével / segítségével harmadik személy által megvalósuló minden olyan cselekedet- függetlenül attól, hogy a kísérlet sikeres, vagy sikertelen -, amely azt a célt szolgálja, hogy a www.sinus.hu honlap működését zavarja, megakadályozza, a Honlap Tartalmát bármilyen formában módosítsa, törölje, vagy az üzemeltető / jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül új (a Honlapon korábban fel nem lelhető) tartalmi elemmel egészítse ki, vagy előzetes, írásbeli engedély nélkül a Honlapot, illetve a Tartalmát bárhol olyan módon hivatkozza meg, amely a Sinus cégcsoport bármely tagjának a megítélését negatívan befolyásolja, vagy akár csak befolyásolhatja, bűncselekménynek minősül és a jogtulajdonos minden szükséges jogi lépést megtesz a jogellenesen eljáró Felhasználó és / vagy harmadik személy felelősségre vonása érdekében. Jogtulajdonos jogosult továbbá a vagyoni- és / vagy nem vagyoni kárának a megtérítését követelni a Felhasználóval és / vagy harmadik személlyel szemben.

A Honlapon található termékek, illetve logók az adott biztosítók, bankok, egyéb szerződéses partnerek, illetve a jogtulajdonos bejegyzett védjegyei. A nem jogtulajdonos tulajdonát képező védjegyek, illetve tartalmi elemek felhasználására vonatkozóan üzemeltető / jogtulajdonos az eredeti jogtulajdonos engedélyével bír.

A Honlap üzemeltetője: Sinus International Kft. (1149 Budapest, Róna u. 99.)

A Honlap üzemeltetője, illetve jogtulajdonosa folyamatosan törekszik a pontos és naprakész információ szolgáltatásra, azonban a Honlapon található esetleges hibákért, valamint Tartalom időszerűségéért és / vagy teljességére az üzemeltető / jogtulajdonos semmilyen felelősséget sem vállal, továbbá az üzemeltető, illetve jogtulajdonos kifejezetten kizárja a felelősségét a Honlap technikai és / vagy egyéb pontatlanságaiért, valamint mindazon esetleges meghibásodásokért, amelyek a Honlap Felhasználó általi elérésekor, bármilyen ok miatt esetlegesen bekövetkezhet.

A Honlapon található Tartalom tájékoztató jellegű és önmagában nem szolgál / nem szolgálhat bármilyen szerződés, befektetés alapjául.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapra történő belépés, illetve a Honlap használata / olvasása a jelen rendelkezésekben foglaltakat maradéktalan elfogadását jelenti, egyben Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapon található bármely tartalom elemre alapítva a Honlap üzemeltetőjével, jogtulajdonosával, vagy bármely, a Sinus cégcsoporthoz tartozó Társasággal szemben semminemű követelést, igény nem támaszthat, ezekre alapítva bármilyen peres, vagy nem peres eljárást nem indíthat.

A Honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyekre rákattintva más internetes oldalak, Honlapok jelenhetnek meg, illetve lehetséges, hogy a Honlap más egyéb weboldalak információit és tartalmát hívja be a www.sinus.hu Honlapba beágyazva. A hivatkozásra kerülő más internetes Honlapok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok tartalmát az üzemeltető / jogtulajdonos nem ellenőrzés, illetve vizsgálja felül, ezért az üzemeltető / jogtulajdonos a hivatkozott (linkelt), behívott Honlapokon található tartalomért semmilyen formában sem vállal felelősséget, egyben üzemeltető / jogtulajdonos semmilyen felelősséget és kötelezettséget nem vállal semmi olyan kárért, amelyeket a Honlapon található linkekhez kapcsolódó oldalak okoztak.

A jogtulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a www.sinus.hu honlaphoz kapcsolódó
bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni.

Az üzemeltető / jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy bejelentés, illetve bárminemű előzetes figyelmeztetés nélkül felülvizsgáljon, átszerkesszen, átírjon, módosítson, megváltoztasson, töröljön a Honlapon elhelyezett bármely Tartalmat.

A Felhasználó által megadott és így az üzemeltető / jogtulajdonos által megszerzett személyes adatokra vonatkozóan az üzemeltető / jogtulajdonos maradéktalanul betartja a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokat, és előírásokat.

A személyes adatok megadásával megadottnak kell tekinteni Felhasználó azon hozzájárulását, amellyel engedélyezi üzemeltető / jogtulajdonos számára, hogy üzemeltető / jogtulajdonos a Felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait nyilvántartsa és kezelje.

Ugyancsak megadottnak kell tekinteni a Felhasználó arra vonatkozó hozzájárulását, hogy a Sinus cégcsoport (Sinus Plus Kft., Sinus Consulting Kft., Sinus Banking Kft., Sinus International Kft.) tagjai a megadott adatokat kizárólag a saját értékesítési és marketing, valamint egyéb promóciós céljára felhasználja, valamint, hogy személyes adatokat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással történő értékeléshez is felhasználják.

Felhasználó személyes adatainak a megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait üzemeltető / jogtulajdonos kizárólag adatfeldolgozási céllal, harmadik személy mint technikai közreműködő részére átadja.

Az üzemeltető / jogtulajdonos részére megadott személyes adatokat az üzemeltető / jogtulajdonos nem teszi közzé, illetve más, nem a Sinus cégcsoport tagjának minősülő harmadik személy részére nem adja át, kivéve, ha ehhez Felhasználó kifejezett jóváhagyó nyilatkozatával hozzájárult.

A Honlapon a Felhasználó által megadásra kerülő személyes információk és adatok minősítésére, illetve kezelésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozóan a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kapcsolódó magyar, Európai Uniós jogszabályok az irányadóak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használata / olvasása során – az adatvédelmi szabályok betartása mellett - az üzemeltető kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából; ilyen esetekben az üzemeltető számítástechnikai rendszere (hardver, szoftver) statisztikai, illetve egyéb, a Felhasználói szokások vizsgálata érdekében nem személyes információkat rögzíthet; a rögzítésre kerülő adatok jellegéről Felhasználó kérésére üzemeltető tájékoztatást ad.

Üzemeltető / jogtulajdonos mindennemű felelősségét kizárja arra az esetre, ha a Felhasználó jelszava nem üzemeltetőnek / jogtulajdonosnak felróható okból – akár Felhasználó tudtával, akár enélkül - harmadik személy birtokába kerül, és ezáltal a Felhasználót bármilyen hátrány, kár, veszteség éri.

Felhasználó köteles az üzemeltetőt / jogtulajdonost írásban értesíteni, ha a tudomására jut, hogy az üzemeltetőnek / jogtulajdonosnak megadott adataival és / vagy jelszavával harmadik személy visszaélni, vagy visszaélni próbált.

Felhasználó tudomásul veszi üzemeltető / jogtulajdonos azon tájékoztatását, amely szerint Felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabály alapján az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését. Felhasználó a személyes adatok törlését a Honlapon megadott módon, vagy az üzemeltető címére küldött postai levél útján kérheti.