Eseménynaptár

2019. június
HKSzCsPSzV
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

infoSINUS bejelentkezés

Felhasználó: Jelszó:

AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEI

 

Az egyesület kiemelt célja, - figyelemmel a sporttörvény azon alapelvére, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja - hogy tevékenysége és működése során biztosítsa az egyesület tagjai, pártoló tagjai, ezek hozzátartozói (nők, családok) és közreműködői részére a szabadidős sportprogramok szervezését, azon a részvétel lehetőségét. A rendezvényekkel hozzájáruljon a résztvevők egészségi állapotának javításához, annak megőrzéséhez.

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tartja tagjai, pártoló tagjai, ezek hozzátartozói, és közreműködői részére kulturális, sport és baráti találkozók, összejövetelek szervezését, a szervezeti és tárgyi feltételek megteremtését.

 

Az egyesület elsősorban atlétika, asztalitenisz, fallabda, íjászat, labdarúgás, sakk, sí, ritmikus gimnasztika, tájékozódási futás, tenisz, természetjárás, úszás, szellemi olimpia, keretében rendez alapszíntű versenyeket, összejöveteleket.

 

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül mások is részesülhessenek.


Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az egyesület fő tevékenysége.


Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

Az egyesület közhasznú szervezet. Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5.) kulturális tevékenység,
14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
19.) euroatlanti integráció elősegítése.